Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O nas

O nas

 

Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie z filią w Pogórskiej Woli powstała Uchwałą Rady Gminy i jest jej odrębna jednostką budżetową. Posiada swój statut, regulamin, NIP i regon. Działa od 17 marca 2008r.

Placówka prowadzi działalność dla dzieci i młodzieży potrzebującej wielorakiego wsparcia, przejawiającej trudności w zakresie realizacji programu szkolnego a także pragnącej rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Poprzez swoją działalność wspiera rodziny obejmując dzieci i młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum planowanymi działaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Informacje na temat form, technik pracy i bazy dydaktycznej - w dziale "Zajęcia z dziećmi"


Sala do zajęć edukacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych gier i zabaw

 

pomieszczenie kuchenne do spożywania posiłków

Regulamin Placówki - Szczegółowe zadania oraz organizacja działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia

 

Zgodnie z art. 228 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, po nowelizacji wprowadzonej z dniem 31 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1519):

 

? publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, działające na podstawie wcześniejszych przepisów z dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. 1 stycznia 2012 r. stały się placówkami wsparcia dziennego, w rozumieniu ustawy. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki, o których mowa powyżej zostały obowiązane dostosować organizację i standardy świadczonych usług w tych placówkach do wymagań określonych na podstawie przepisów wspomnianej ustawy w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia ich w życie, tj. do końca 2014 r.

Ponadto ?Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej? wygasiła z końcem 2012 roku dotychczasowy rejestr placówek wsparcia dziennego i wprowadza system wydawania zezwoleń przez wójta. Nie oznacza to jednak, że działające od lat świetlice przechodzą płynnie do nowej ewidencji. Zarówno powiat jak i organizacja prowadząca placówkę na zlecenie gminy lub powiatu nie musi posiadać dodatkowo zezwolenia wójta na prowadzenie takiej działalności. Ale już w przypadku, gdy działalnością taką będzie chciała zająć się organizacja pozarządowa, która nie korzysta ze środków publicznych otrzymanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uzyskanie zezwolenia będzie konieczne.

 

Godziny Otwarcia

 godz.otwarcia
 MS tropie
© 2017

Please publish modules in offcanvas position.