Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie

Email Drukuj PDF

WYCHOWAWCY

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (i zmianami) pod opieką jednego wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.Osoby zatrudnione w placówkach wsparcia dziennego muszą legitymować się szczególnymi kwalifikacjami związanymi z zajmowanym stanowiskiem, które szczegółowo określa Ustawa.


  • mgr Aneta Sołowij Kierownik Placówki w Skrzyszowie i jej filii w Pogórskiej Woli, wychowawca w Placówce w Skrzyszowie, pedagog ogólny, pedagog opiekuńczo ? wychowawczy, posiada uprawnienia wychowawcy i kierownika wypoczynku, ambasador kampanii ?Dzieciństwo bez przemocy?(2001), muzykoterapeuta, logopeda (studia podyplomowe)
  • mgr Iwona Budzik - Wychowawca w placówce w Pogórskiej Woli, pedagog, nauczyciel nauczania zintegrowanego, studia licencjackie- Pedagogika Resocjalizacyjna i Sądowa, studia magisterskie uzupełniające- Edukacja Wczesnoszkolna.

 

  • mgr Małgorzata Pyzdek - wychowawca w Placówce w Skrzyszowie, pedagog opiekuńczo - wychowawczy, studia z zakresu pedagogogiki pracy socjalnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, studium ekonomiczne