Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie

Email Drukuj PDF

Formy i metody pracy

- praca indywidualna
- praca w grupach
- spotkania i pogadanki
- wywiady
- spacery, zajęcia terenowe, wycieczki
- obserwacje kierowane i spontaniczne
- praktyczne działanie
- inscenizacja
- uroczystości i imprezy