Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie

Email Drukuj PDF

Techniki aktywizujące


- prace plastyczne
- krąg uczuć
- odgrywanie scenek (psychodrama)
- burza mózgów
- dyskusje grupowe
- uzupełnianie zdań
- opowiadania, gry i zabawy
- mapa mentalna
- taniec
- zabawy integracyjne
- runda wypowiedzi
- pantomima
- zabawy wzrokowe i słuchowe
- quizy
- gry ruchowe
- gry tematyczne
- zabawy relaksacyjne
- gry edukacyjne