Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie

Email Drukuj PDF

Oferta Placówki

 

 • organizowanie zajęć odpowiadających bieżącym zapotrzebowaniom wychowanków. (tu i teraz) zapewnienie możliwości nauki, rozrywki, wypoczynku


 • dostarczanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na właściwe funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu (rodzinie, grupie rówieśników)


 • zapewnienie systematycznej opieki wychowawczej (praca indywidualna z wychowankami, zajęcia grupowe, spotkania tematyczne, interwencje wychowawcze) uzyskanie pomocy przez młodego człowieka


 • zadbanie o pomoc pedagogiczną i psychologiczną, psychoedukację rozwoju osobistego, wzrost kompetencji w zakresie komunikacji międzyludzkich


 • kształtowanie poczucia estetyki odmienne od tego, które proponuje kultura masowa, stwarzanie sytuacji w których młodzi będą obcować z tym co estetyczne i intelektualnie wyrobione


 • wzmacnianie i rozwijanie wartości i norm moralnych, takich jak inicjatywa, samodzielność myślenia, poczucie wartości wykształcenia, odpowiedzialności, twórczy stosunek do rzeczywistości, nabywanie kompetencji przydatnych do funkcjonowania w zbiorowości ludzkiej


 • udzielanie stałego wsparcia w zakresie problemów szkolnych


 • utrzymywanie stałych i bliskich relacji z pracownikami Gops, szkołami, pedagogami szkolnymi i innymi


 • tworzenie warunków i możliwości do organizowania pomocy w nauce szkolnej, wzmocnienia motywacji do wysiłku na rzecz poprawy wyników szkolnych,  dostęp do obiektów sportowych


 • zapewnienie uczestnikom posiłku, przygotowanie, serwowanie, konsumpcja, sprzątanie po spożyciu, dostarczanie radości z przebywania przy wspólnym stole


 • uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu, organizowanie wypoczynku podczas wakacji letnich/ zimowych, uroczyste obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy


 • usługi w placówce są nieodpłatne