Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie

Email Drukuj PDF

Wolontariat

Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w Placówce Wsparcia Dziennego oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy.

 

Do organizacji pomocy wolontariuszy stosuje się:

 

  • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • ustawa z dn. 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
  •